Talathi Bharti 2022 English Subject Notes

महाराष्ट्र तलाठी भरती

Maharashtra talaathi Bharti 2022 English subject preparation notes available

Talathi Bharti महा तलाठी भरती ऑनलाईन अर्ज सुरू ..!

महाराष्ट्र तलाठी भरती 2022 ऑनलाईन अर्ज | Maharashtra Talathi Bharti 2022 Apply दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आर च्या कक्षेबाहेरील) म्हणजेच गट ब गट क आणि गट ड या संवर्गातील सर्व पदे सरळ सेवेने भरण्याकरिता पुन्हा एकदा ही भरती प्रक्रिया जिल्हा नवीन निवड समितीमार्फत घेण्यात येईल असा राज्य शासनाचा निर्णय झालेला … Read more

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: