Cycle Anudan Yojana 2022

महाराष्ट्र राज्यातील गरजू मुलींना घरातून शाळेत व शाळेतून घरी येण्यासाठी सायकल वाटप करणे

५०००/- रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल

Cycle Anudan Yojana 2022

सायकल वाटप योजना महाराष्ट्र 2022

अनुदान मिळणेसाथी अर्ज कसा करायचा ?