Dearness Allowance । DA Hike DA Allowance GR in Marathi

DA Hick Calculator Check Dearness Allowance Free | राज्य कर्मचारी यांना 03 % महागाई भत्ता वाढ? लगेच तपासा. Dearness Allowance :- सेंट्रल गव्हर्मेंट च्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे राज्य कर्मचारी यांच्या पगार सुद्धा तीन टक्क्याने डिअरनेस (da for central government employees and State Government employee) यापूर्वी आपण जुलै महिन्यामध्ये वेतन श्रेणी वाढ झाली ती आपण तपासली होती आता …

Dearness Allowance । DA Hike DA Allowance GR in Marathi Read More »