Maharashtra IAS Transfers 2022 | राज्यातील 44 IAS अधिकारी खांदेपालट, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय!

Maharshtra  IAS Transfers 2022 :-

महाराष्ट्र राज्यात 44 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या |IAS तुकाराम मुंडे NHM चे आयुक्त तर बांगर ठाणे पालिकेच्या आयुक्तपदी बदली असे एकून  44 IAS ऑफिसर यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. शिंदे – फडणवीस सरकार यांनी राज्यात 44 IAS अधिकारी बदल्या केल्या आहे. कोणत्या IAS अधिकारी यांची बदली कोठे झाली पहा खालील यादी.

शिंदे-फडणवीस सरकार यांच्या कारकिर्दीत बादल्यांचा धडाखा सुरू आहे त्या नुसार एकूण 44 IAS अधिकारी बदल्या (Transfer of 44 IAS Officer in maharashtra list availble) केल्या आहेत.

👉👉👉👉Maharashtra IAS Transfers List PDF in marathi | महाराष्ट्र राज्यात 44 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या pdf यादी येथे डाउनलोड करा👈👈👈

IAS Transfer 2022 pdf list

Maharashtra IAS Transfers 2022: राज्यात 44 IAS Officers बदल्या तुकाराम मुंडे NHMचे आयुक्त तर बांगर ठाणे पालिकेच्या आयुक्तपदी संपूर्ण यादी :-

अ. क्र. अधिकारी नाव   बदली चे ठिकाण
01 लीना बनसोड (IAS:MH:2015) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), नाशिक ते अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे.
02 विवेक जॉन्सन (IAS:MH:2018) सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी P.O., ITDP, पांढरकवडा-यवतमाळ ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर.
03 अभिजीत राऊत (IAS:MH:2013) जिल्हाधिकारी, जळगाव ते जिल्हाधिकारी, नांदेड.

 

04 डॉ. रामास्वामी एन. (IAS:AM:2004) आयुक्त (FW) आणि संचालक, NHM, मुंबई ते आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्यम, नवी मुंबई.
05  डॉ. हर्षदीप श्रीराम कांबळे (IAS:MH:1997) विकास आयुक्त, (उद्योग) उद्योग संचालनालय ते प्रधान सचिव, उद्योग, मंत्रालय-मुंबई.
06 जयश्री एस भोज (IAS:MH:2003) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MTDC), मुंबई ते महासंचालक, (D.G.) डी.जी.आय.पी.आर. (DGIPR) आणि अतिरिक्त कार्यभार-व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र आय.टी. कॉर्पोरेशन, मुंबई.
07 परिमल सिंग (IAS:MH:2004) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई ते प्रकल्प संचालक (P.O.), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई.

 

08 ए.आर.काळे (IAS:MH:2005) व्यवस्थापकीय संचालक, महानंदा-मुंबई ते आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई.
09 राजेश नार्वेकर (IAS:MH:2009) जिल्हाधिकारी, ठाणे ते महानगरपालिका आयुक्त, नवी-मुंबई महानगरपालिका.
10 अभिजीत बांगर (IAS:MH:2008) महानगरपालिका आयुक्त, नवी-मुंबई महानगरपालिका ते महापालिका आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका.

 

11 डॉ. विपिन शर्मा (IAS:MH:2005) महानगरपालिका आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), MIDC, मुंबई.
12 नीलेश रमेश गटणे (IAS:MH:2012) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद औरंगाबाद ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), एस.आर.ए. (S.R.A.), पुणे.
13 सौरभ विजय (IAS: MH: 1998) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग, मंत्रालय-मुंबई ते सचिव, सांस्कृतिक आणि पर्यटन विभाग, मंत्रालय-मुंबई.
14 मिलिंद बोरीकर (IAS MH:2010) संचालक, पर्यटन विभाग-मुंबई ते मुख्य अधिकारी (C.O.)-HSG आणि क्षेत्र विकास मंडळ, मुंबई.
15 अविनाश ढाकणे (IAS MH:2010) परिवहन आयुक्त, मुंबई ते व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट तथा सांस्कृतिक विकास विभाग, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई.
16 संजय खंदारे (IAS MH:1996) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी लि. म.रा.-मुंबई ते प्रधान सचिव (वर्ग-०१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय-मुंबई.
17 डॉ अनबलगन पी. (IAS:MH:2001) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), MIDC-मुंबई ते अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी लि. म.रा.-मुंबई.
18 दीपक कपूर (IAS:MH:1991) उपाध्यक्ष आणि उप व्यवस्थापकीय संचालक, विमानतळ विकास प्राधिकरण कं. लि., मुंबई ते अतिरिक्त मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग मंत्रालय,-मुंबई.
19 वल्सा नायर (IAS:MH:1991) प्रधान सचिव, पर्यटन, नागरी विमान वाहतूक आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रालय-मुंबई ते प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय-मुंबई
20 मनीषा पाटणकर-म्हैसकर (IAS:MH:1992). प्रधान सचिव, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई ते प्रधान सचिव तथा मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मंत्रालय-मुंबई आणि मराठी भाषा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार.
21 मिलिंद म्हैसकर (IAS :MH:1992) प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय-मुंबई. ते प्रधान सचिव, नागरी उड्डयन तथा विमान वाहतूक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय-मुंबई तथा अतिरिक्त कार्यभार-प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, म.रा.-मुंबई.
22 प्रविण चिंधू दराडे (IAS :MH:1998) व्यवस्थापकीय संचालक, M.S.S.I.D.C.-मुंबई ते सचिव (पर्यावरण), मंत्रालय-मुंबई आणि अतिरिक्त कार्यभार-सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई.
23  तुकाराम मुंढे (IAS :MH:2005) सचिव, राज्य मानवी हक्क आयोग, म.रा.-मुंबई ते आयुक्त (FW) आणि संचालक, N.H.M., मुंबई.
24 श्री. अनुप कुमार यादव (IAS:MH: 2002) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय-मुंबई ते सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय-मुंबई.
25 डॉ. प्रदीप कुमार व्यास (IAS :MH:1989) अतिरिक्त मुख्य सचिव (वर्ग-०१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय-मुंबई ते अतिरिक्त मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय-मुंबई.
26 डॉ. अश्विनी जोशी (IAS:MH:2006) विकास आयुक्त (असंघटित कामगार), मुंबई ते सचिव, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभाग, मंत्रालय-मुंबई.
27 दीपेंद्र सिंह कुशवाह (IAS:MH:2006). आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उपक्रम, नवी मुंबई ते विकास आयुक्त, (उद्योग)-मुंबई.
28 अशोक शिनगारे (IAS:MH:2009) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई ते यांची जिल्हाधिकारी, ठाणे
29 श्रद्धा जोशी (IRS:2007) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई ते व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (M.T.D.C.), म.रा.-मुंबई.
30 मनुज जिंदाल (IAS:MH:2017) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, जालना ते यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, ठाणे.
31 सचिन ओंबासे (IAS:MH:2015) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, वर्धा ते जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद.
32 अमन मित्तल (IAS:MH:2015) महानगरपालिका आयुक्त, लातूर महानगरपालिका, लातूर ते जिल्हाधिकारी, जळगाव.
33 राजेश पाटील (IAS:OR:2005) सक्तीच्या थांब्यावर… ते संचालक, सैनिक कल्याण-पुणे.
34 आशिमा मित्तल (IAS:MH:2018) प्रकल्प अधिकारी, ITDP, डहाणू आणि सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू, पालघर ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, नाशिक
35 कीर्तीकिरण एच. पुजारा (IAS:MH:2018) प्रकल्प अधिकारी, ITDP, किनवट आणि सहाय्यक जिल्हाधिकारी, किनवट, नांदेड ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, रत्नागिरी.
36 रोहन घुगे (IAS:MH:2018) प्रकल्प अधिकारी, ITDP, चंद्रपूर, आणि सहाय्यक जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, वर्धा.
37 विकास मीना (IAS:MH:2018) सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी, ITDP, कळवण, नाशिक ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.
38 वर्षा मीना (IAS:MH:2018) सहाय्यक जिल्हाधिकारी, नाशिक आणि प्रकल्प अधिकारी, ITDP, नाशिक ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), जिल्हा परिषद, जालना.
39 के.व्ही.जाधव (IAS:MH:2010) अनिवार्य प्रतीक्षेवर ते संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक, M.S.R.D.C., मुंबई
40 कौस्तुभ दिवेगावकर (IAS:MH:2013) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद ते प्रकल्प संचालक (PO), श्री.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण विकास प्रकल्प, पुणे.
41 राजेंद्र निंबाळकर (IAS:MH:2007) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे ते व्यवस्थापकीय संचालक, एम.एस.एस.आय.डी.सी. (MSSIDC)-मुंबई.
42  विवेक एल. भीमनवार (IAS:MH:2009) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट तथा सांस्कृतिक विकास विभाग, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई ते परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.
43 डॉ.भगवंतराव नामदेव पाटील (IAS:MH:2014) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी ते महापालिका आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका
44 एम. देवेंद्र सिंग (IAS:MH:2011) संचालक, एम.एस.सी.ई.आर.टी. (M.S.C.E.R.T.) पुणे ते जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी

मित्रांनो सदारची आपणास आवडली असेल तर आपल्या मोबाइल मधील व्हाटसप्प वर शेअर करा आणि सर्वाना माहिती कळू द्या.  धन्यवाद …..!

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: