Talathi Bharti 2022 English Subject Notes

IMPORTANT VERBS For Talathi Bharti 2022

Accrue – वाढणे.

Accumulate – जमा करणे

Accuse – आरोप करणे.

Accustom – सवय लावून घेणे.

Ache – दुखणे.

Acknowledge – मान्य करणे

Acquaint – कळवणे.

Acquiesce – होकार देणे.

Aquire – संपादणे.

Act – कृती करणे.

Activate – क्रियाशील करणे.

Actuate – प्रवृत्त करणे.

Adapt – स्वीकारणे.

Add – भर घालणे.

Addict- आधीन करणे.

Address – व्याख्यान देणे.

Adduce – पुढे करणे.

Adhere – चिटकुन बसणे.

Adjoin – शेजारी असणे.

Adjudge – निर्णय देणे.

Administer – व्यवस्था पाहणे.

Admire – कौतुक करणे.

Admit – प्रवेश देणे..

Adjudicate – निकाल देणे.

Adjure – शपथ घालून सांगणे.

Admix – मिश्रण करणे.

Admonish – गंभीर सुचना देणे.

Adopt – दत्तक घेणे.

Adore – भक्ती करणे.

Advertise – जाहिरात देणे.

Advise – सल्ला देणे

Advocate – समर्थन करणे.

Talathi Bharti 2022 English Subject IMP Questions with Answers

 • Which of the following sentences is correct? (PSI-STI-ASST-97)

1) It is me who has done this.

2) It is me who have done this.

3) It is I who has done this.

4) It is I who have done this.

स्पष्टीकरण : It / this / that / there हे introductrory subjects/ dummy subjects आहेत. त्यामुळे वाक्याची सुरुवात अशा शब्दांनी झाली व पुढे to be चे रूप मुख्य क्रियापद असेल तर त्यानंतर येणारा शब्द वाक्याचा खरा कर्ता असतो व तो प्रथमेत (I, we,you,he,she, they) असतो. तसेच who ने दोन वाक्य जोडल्यावर who नंतरचे क्रियापद who ज्या कर्ता साठी वापरले आहे त्याच्यानुसार घ्यावे लागते. पर्याय 4 मध्ये who चा वापर I साठी केलेला आहे त्यामुळे I साठी have हे क्रियापद येइल.
It is I who have done this.
म्हणुन उत्तर 4 बरोबर

 • One should not boast of ……. merits. (PSI/STI/Asst-1998)

(1) his

(2) hers

(3) one’s

(4) its

स्पष्टीकरण :
One ची षष्ठी विभक्ती one’s असे लिहितात. तर everybody, nobody, anyone, someone, somebody ची षष्ठी विभक्ती his असे लिहितात. म्हणून उत्तर (3) बरोबर.

 • Identify the Reflexive Pronoun. (Dept/PSI-2008)

(1) them

(2) themselves

(3) their

(4) theirs

स्पष्टीकरण : कर्त्याने स्वतःवर केलेली क्रिया दाखविणाऱ्या सर्वनामास आत्मवाचक सर्वनाम म्हणतात. self व selves प्रत्यय लावून Reflexive pronoun बनतात म्हणून उत्तर 2 बरोबर

 • Choose the correct tag.
  Use your common sense …….?
  (PSI-1984)
  (1) won’t you?

(2) can’t you?

(3) will you?

(4) shouldn’t you?

स्पष्टीकरण:
जर आज्ञार्थी वाक्यामध्ये एखाद्याला सक्ती किंवा खरडपट्टी करायची असेल, तर will you ऐवजी can’t you असा question tag वापरतात.

For E.g
.
(a) Use your common sense.

Use your common sense, can’t you?

(b) Use your own opinion.

Use your own opinion, can’t you?

म्हणून उत्तर (2) बरोबर

 • Choose the correct alternative for imaginary/hypothetical condition.
  (तांत्रिक साहाय्यक-2017)

(1) If you went to London, you might see the queen.

(2) If you go to London, you may see the queen.

(3) Had you gone to London, you might have seen the queen.

(4) If you will go to London, you may see the queen.

स्पष्टीकरण: :
Imaginary / hypothetical / improbable condition ची रचना If+ Simple Past + Subject + would / should / could / might + V1 अशी आहे. तशी रचना पर्याय a मध्ये आहे. म्हणून उत्तर (1) बरोबर.

 • Which of the following sentences is correct? (PSI-STI-ASST-97)

1) It is me who has done this.

2) It is me who have done this.

3) It is I who has done this.

4) It is I who have done this.

स्पष्टीकरण : It / this / that / there हे introductrory subjects/ dummy subjects आहेत. त्यामुळे वाक्याची सुरुवात अशा शब्दांनी झाली व पुढे to be चे रूप मुख्य क्रियापद असेल तर त्यानंतर येणारा शब्द वाक्याचा खरा कर्ता असतो व तो प्रथमेत (I, we,you,he,she, they) असतो. तसेच who ने दोन वाक्य जोडल्यावर who नंतरचे क्रियापद who ज्या कर्ता साठी वापरले आहे त्याच्यानुसार घ्यावे लागते. पर्याय 4 मध्ये who चा वापर I साठी केलेला आहे त्यामुळे I साठी have हे क्रियापद येइल.
It is I who have done this.
म्हणुन उत्तर 4 बरोबर

 • Match the followin g underlined words with their parts of speech. (राज्यसेवा-18)

a) They are men of like build and stature
i) Noun

b) Like as a father pitieth his own children.
ii) Verb

c) Children like sweets
iii) Adverb

d) We shall not see his like again
iv)Adjective

e) Don’t talk like that
v) Preposition

 (a) (b) (c) (d) (e)

1) (iv) (iii) (ii) (i) (v)

2) (iii) (iv) (v) (ii) (i)

3) (iv) (v) (i) (ii) (iii)

4) (ii) (i) (iv) (iii) (v)

स्पष्टीकरण : पर्याय (a) मध्ये men बद्दल like build and stature अधिक माहिती सांगते म्हणून ते विशेषण आहे.

पर्याय (b) मध्ये like च्या सारखे अर्थाने क्रियाविशेषण म्हणून वापरले आहे.

पर्याय (c) मध्ये like चा वापर मुलांना गोड पदार्थ आवडतात अशा अर्थाने क्रियापद म्हणून केला आहे.

पर्याय (d) मध्ये like चा वापर षष्ठी नंतर केला आहे. षष्ठीनंतर येणारा शब्द नाम असतो.

पर्याय (e) मध्ये like चा वापर that या सर्वनामाला जोडण्यासाठी केला आहे त्यामुळे ते शब्दयोगी अव्यय आहे. म्हणुन उत्तर 1 बरोबर

👉English Vocabulary for Talathi Exams

Moratorium- रोक
Outweigh- अतिभार होना
Markedly- स्पष्ट रूप से
Quench- शांत करना
Exploit- उपयोग करना
Detrimental- हानिकारक
Carcinogen- कैसरजन
Seismic- भूकम्प सम्बन्धी
Hurdle- बाधा
Discontent- असंतोष
Insistence- आग्रह
Commemorate- स्मरण करना
Bicentennial- दो सौ साल का
Instigator- भड़कानेवाला व्यक्ति
Immolate- बलिदान करना
Broker- ब्रोकर
Detention- हिरासत
Frivolous- चंचल
Feeble- कमज़ोर
Teeter- लड़खड़ाना
Egalitarian- समानाधिकारवादी
Fraternity- भाईचारा
Reverence- आज्ञापालन
Confrontation- विरोध
Rift- दरार
Turmoil- उथल-पुथल
Impeach- दोषी ठहराना
Unprecedented- अभूतपूर्व
Dissent- मतभेद
Simmer- कम ताप
Ramifications- जटिलता
Insinuation- कटाक्ष
Prerogative- विशेषाधिकार
Keep- ताज़ा रखना
Outright- प्रत्यक्ष रूप से
Dispense- वितरित करना
Conviction- दोषसिद्धि
Belligerent- युद्धरत
Clamour- कोलाहल
Cogent- ठोस
Perpetrator- अपराधी
Deterrent- धमकानेवाला
Instigate- भड़काना
Brutal- क्रूर
Patriarchal- पित्तंत्रात्मूक
Knee jerk reaction- घुटने में झटके की प्रतिक्रिया
Critique- समालोचना
Propensity- प्रवृत्ति
Acquittal- दोषमुक्ति
Tardy- मन्द
Augment- बढ़ाना
Expansive- प्रशस्त
Scrutiny- जांच
Purview- कार्यक्षेत्र
Instrumentality- औज़ार
Scandal- निंदा
Opaque- अस्पष्ट
Sweeping- विस्तृत
Overhaul- पूरी जाँच करके मरम्मत करना
De facto- वास्तव में
Redound- सहायता देना
Appallingly- भयभीत करते हुए
Prestigious- प्रतिष्ठित
Blatant- प्रबल
Ancillary- सहायक
Preamble- प्रस्तावना
Prodding- उकसावा देना
Malaise- अस्वस्थता
Convene- आमन्त्रित करना
Corpus- संग्रह, समूह
On behalf of- की तरफ़ से
Nudge- कुहनी से छूना
Turn down- अस्वीकार करना
Call off- रद्द करना
Kin- संबंधी
Thumping- धमाका, थपथपाना
Privilege- विशेषाधिकार देना
Friction- घर्षण
Sapphires- नीलम
Twin- जुड़वाँ बच्चों को जन्म देना
Ailing- अस्वस्थ
Pace- रफ्तार
Camaraderie- सौहार्द
Resentful- नाराज़
Petulance- चिडचिडापन
Cramming- ठूंस ठूंसकर खाना
Ordeal- अग्नि परीक्षा, कटु अनुभव
Embraced- आलिंगन करना
Instead- उसके स्थान पर
Hereby- इस माध्यम से
Prickly- चिड़चिड़ा
Hone- पैना करना
Oppress- दमन करना
Subdue- वस में लाना
Rebellious- विद्रोही
Descent- उतार, हमला
Connotations- लक्ष्यार्थ, संकेतार्थ
On account of- के कारण
Opprobrium- कलंक, तिरस्कार
Lore- विद्या, शिक्षा
Worthwhile- लाभप्रद
Colonial- उपनिवेशी
Instilled- मन में बिठा देना
Siblings- सगे भाई बहन
Coveted- आकांक्षित, बेहद मांग में
Bogus- फर्जी
Stereotypes- रूढिवादी
Internalise – अपने अन्दर बिठाना
Onwards- के बाद
Perceived- दृष्ट, कथित, देखा जाना
Scant- कुछ कम, अपर्याप्त
Endemic- स्थानिक
Plenty- अनेक, प्रचुर
Coherence- तालमेल
Perspective- दृष्टिकोण
Afforestation- वनरोपण
Instance- उदाहरण, दृष्टान्त देना
Apparatus- उपकरण
Sequestration- अधिग्रहण, समाज से अलग करना
Sheer- पारदर्शक, वास्तविक
Coalition- संगठन
Commemorate- किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना
Valour- वीरता
Distortion- टेढ़ापन/कुरूपता/विकृति
Ferocious- खूँखार
Murmurs- बड़बड़ाना
Invoke- आह्वान करना

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: